Hacamat Ne Demek?
Hacamat kelimesi köken olarak Arapça kan aldırma anlamına gelen hicâma veya kabartı, tümsek veya hacim anlamına gelen hacm kelimesine dayanmaktadır. Hacamat kelimesinin hıcamat şeklinde geçtiği bilinen en eski kaynak olan Tezkiret-ül Evliya (1341) isimli eserde "Bir haccam Davud'ı hicamat eylerdi. Davud aŋa bir dinar vérdi." şeklinde ibare bulunmaktadır. Buradan hareketle hacamatın yüzyıllardır yapılagelen bir sağlık uygulaması olduğu söylenebilir, ama ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. 
Anlaşılan o ki hacamatçılık asırlardır süregelen bir gelenek ve bunun ötesinde bir meslek. Bu mesleği icra eden erkeklere haccam, bayanlara ise haccame denmektedir. Urfa Hacamat Merkezi bünyesinde erkeklere hacamat yapan haccam ve bayanlara hacamat yapan işinin ehli doktor haccame bulunmaktadır. Şanlıurfa hacamat konusunda son zamanlarda oldukça gelişmiş durumda. Şehirde birçok haccam veya haccame  Şanlıurfa halkına hacamat konusunda hizmet etmektedirler. 
Paylaş: